TOOTED

Tahkekütuse veesoojenduskatlad on ettenähtud erinevate ruumide kütteks, milliste keskküttesüsteemidesse võivad olla paigaldatud radiaatorid, boilerid, põrandakütte siugtorud või kalorifeerid. Küttesüsteem on isetsirkulatsiooniga. Katlaga on kaasas kaitseklapp ja termomeeter.

Tahkekütuse veesoojenduskatel VÄIKE

Tehnilised põhinäitajad:

Katla tüüp: S42
Kasutatav kütus: halupuud, puidujäätmed, saepuru, brikett ja -graanulid
Kütuse soovituslik niiskus: 15-30%
Köetav pind: 200-600m²
Halupuude pikkus: 45-55cm
Ühekoldetäie kütuse põlemise kestvus: umbes 2h
Puude kulu ühel kütteperioodil: 20-25m3
Kasutegur: 79,8%
Vee rõhk katlas: mitte kõrgem, kui 2 baari
Paigaldatav rõhu kaitseklapp: 1,5 baari
Vee soovituslik temperatuurnkatlas: 50-80 kraadi

Tahkekütuse veesoojenduskatel SUUR

Tehnilised näitajad:

Katla tüüp: S42
Kasutatav kütus: halupuud, puidujäätmed, saepuru, brikett ja -graanulid
Kütuse soovituslik niiskus: 15-30%
Köetav pind: kuni 3000m²
Halupuude pikkus: kuni 1m
Ühekoldetäie kütuse põlemise kestvus: umbes 4h
Puude kulu ühel kütteperioodil: 40-45m3
Kasutegur: 79,8%
Vee rõhk katlas: mitte kõrgem, kui 2 baari
Paigaldatav rõhu kaitseklapp: 1,5 baari
Vee soovituslik temperatuurnkatlas: 50-80 kraadi

TULEOHUTUSE NÕUDED KATELDELE

Katel tuleb paigaldada mittepõlevale alusele. Korstna seisukorda tuleb igal aastal vähemalt ühe korra kontrollida. Korstent peab regulaarselt puhastama, sest kogunenud tahm ja tõrv võivad korstnas süttida või ülemääraselt hõõguda, paisates välja sädemeid ja tekitades sellega tuleohtlikku olukorda. Pärast korstna puhastamist peab puhastama ka katla ja korstnavaheline horisontaalne suitsukanal. Katelt tuleb puhastada kütteperioodil vähemalt üks kord kuus.

Kütuse põlemisaeg

Kütuse põlemisaeg oleneb kütuse kvaliteedist, välisõhu ja ruumiõhu temperatuurist, hoone soojustusest ja teistest teguritest. Kuivade küttepuude korral kestab tuli kauem, niiskemate puude korral vähem. Küttepuud niiskusega üle 30% ei põle üldse või põlevad väga halvasti. Põlemine on ebastabiilne ning ei taga vajalikku temperatuuri. Viimane olukord võib esineda ka kuivade küttepuude korral, kui tõmme koldes on ebapiisav.

Katla puhastamine ja hooldamine

Intensiivse kütmise perioodil tuleb tuhka katlast eemaldada igakuiselt. Katla siseseinad kattuvad tõrvaga, kui kasutatakse ebasobivat kütust või katlas on ebapiisav tõmme. Kuivade küttepuude kasutamisel ummistusi ei teki. Samuti tuleb kontrollida uste hermeetilisust. Uste hermeetiliseks sulgemiseks peab välja vahetama tihendusmaterjali.

KATLA OHUTU KASUTAMISE NÕUDED

Katlaruum on kõrgendatud ohtlikkusega ruum. Vastutustundetu kasutamine võid tekitada mürgitust, tulekahjut ning katla- või küttesüsteemi avariid.

1

Ilma veeta katelt ei tohi süüdata, rõhk ei tohi olla üle 1,5 baari ning vesi katlas ei tohi jäätuda.

2

Katlaruum peab olema varustatud värske välisõhu juurdevooluga.

3

Põleva katla uksi ei tohi avada ning uste puudutamisel on sõrmede põletamise oht.

4

Puud tuleks koheselt süüdata, kui need katlasse panna. Vastasel juhul puud kuumenevad kolde allosa jääksoojusest ja põlevad leegita.

Katla ebaõige kasutamise korral, õhu sattudes alumise luugi kaudu katlasse, toimub kütuse intensiivne põlemine. Selle tagajärjel võib katel ületada mitmekordselt etteantud lubatud võimsust. Taolises olukorras võivad eelloetletud kaitsemeetodid osutuda ebapiisavaks. Katel võib ülekuumeneda ja deformeeruda. Katel võib deformeeruda ka lubatust kõrgema rõhu korral. Arvutustega on tõestatud ja praktikas kinnitust leidnud tõsiasi, et katel ei lõhke mitte kunagi väljapoole vaid surutakse kokku sissepoole. Seetõttu ei ole katla lõhkemisel otseselt ohtu inimese varale ega elule.

Kontakt

Telefoninumber: 5031860

Meiliaadress: info@eestikatel.ee